Projeler ve Dersler

Projeler


Proje Yürütücüsü:

 1. “Şekillendirme Sınır Diyagramının Geliştirilmiş Analitik Modeller Kullanılarak Tahmin Edilmesi”,  The Petroleum Institute, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri, Proje kodu: 61210, 01.01.2012-31.12.2012,  Bütçe: 70.000 Dirham ($19.061)

 2. “Sıcaklık ve Deformasyon Hızının Şekillendirilebilmeye Etkisinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi”, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Proje No: 106M058, 01.08.2006-01.08.2008, Bütçe: 225.100 TL

 3. “İki Fazlı Çeliklerde Şekillendirme Hızının Şekillendirilebilirliğe Etkisinin İncelenmesi”, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Proje No:109M032, 01.09.2009-01.02.2010, Bütçe: 24.900 TL

 4. “İki Eksenli Gerdirme Testi Datalarının İnce Sac Metal Şekillendirme Sonlu Elemanlar Yazılımlarında Kullanımının Araştırılması”, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),  Proje No: 107M596, 01.02.2008-01.02.2010, Bütçe: 226.730 TL


Danışman:

 1. Otomotivde Torpido Traversi Parçalarının Sac Magenzyum Alaşımı Kullanılarak Üretimi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Proje No: TEYDEB-3100006, 2010-2011.

 2. Baskı Plakasına Süzdürme Çubuğu Eklenmesiyle Alaşımlı Alüminyum Sacların Hidro Şekillendirme Yöntemi İle Şekillendirilebilme Kabiliyetinin Artırılması, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Proje No: 108M516, 2009-2011.

 3. Titanyum Alaşımlarının Şekillendirilmesinde Ön Gerilme ve Sıcaklığın Etkilerinin İncelenmesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Proje No: TEYDEB-3080514, 2008-2011.

 4. Metallerin Elektrolitik Plasma Yüzey Kaplama Yöntemiyle Yüzey Modifikasyonu ve Sertleştirilmesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Proje No: 105M184, 2006-2008.


Lisans Dersleri

 • Engineeering Statics

 • Computer Aided Design

 • Mechanics of Materials

 • Materials Science I

 • Materials Science II

 • Machine Elements I

 • Machine Elements II

 • Manufacturing Engineering

 • Introduction to Finite Element Methods


Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

 • Advanced Mechanics of Materials

 • Mechanical Behavior of Materials

 • Continuum Mechanics

Free hit counter